Fakty o meraní alkoholu v dychu

Rozdiely medzi orientačným meradlom a dôkazným meradlom

Pri určovaní koncentrácie alkoholu v dychu sa rozlišuje medzi orientačnými meraniami a dôkaznou analýzou prípustnou na súde. Kedysi sa veľkej obľube medzi orientačnými meraniami tešili jednorazové trubičky, v ktorých chemická reakcia spôsobovala zmenu farby. V priebehu rokov sa však požiadavky na presnosť, rýchlosť a frekvenciu meraní, ako aj na  efektívne a ekonomické zaobchádzanie značne zvýšili. Ako orientačné merania tak samozrejme aj tie dôkazné začali využívať hlavne elektronické zariadenia. Medzi orientačné meradlá sa na Slovensku považujú všetky meradlá, ktoré v súčasnosti nemôžu získať certifikát Slovenskej legálnej metrológie (SLM). Dôkazné meradlá sú tie meradlá vďaka ktorým sa môžu s platnou legislatívou vyvodzovať pracovno-právne a/alebo trestné dôsledky. Sú to napríklad alkohol testery s ktorými disponujú policajné zložky Slovenskej republiky (Dräger Alcotest 7510 a Envitec Alcoquant 6020 Plus).

 

Koncentrácia alkoholu v dychu – uprednostňovaná meracia metóda

V prípade policajných hliadok predstavuje koncentrácia alkoholu v dychu priamejší cieľ merania skutočného zhoršenia schopnosti viesť vozidlo oproti odberu krvi. Okrem časovo menšej náročnosti k dopracovaniu sa k výsledku je táto metóda merania účinnejšia aj vďaka fyzikálnej ceste vstupu alkoholu do tela. Od okamihu, keď sa vzorka dychu odoberie z pľúc, krv prenáša alkohol srdcom priamo do tepien mozgu, kde rýchly nárast koncentrácie alkoholu zhoršuje schopnosť reakcie. Krv potom distribuuje alkohol do tkanív tela, čo môže mať napríklad za následok rozdiel v koncentrácii v žilovej krvi. Ďalšou výhodou dychovej skúšky je priame stanovenie koncentrácie alkoholu s okamžitou dokumentáciou o výsledkoch a to priamo na mieste.

 

Rozdiely medzi používanými typmi senzorov

Okrem dôkazných a orientačných meradiel vieme alkohol testery rozdeliť podľa používaného typu senzora – polovodičový senzor a elektrochemický senzor. Polovodičové senzory sú dnešnej dobe značne zastarané a uprednostňuje sa používanie elektrochemických senzorov, kvôli ľahšej údržbe a omnoho vyššej presnosti výsledkov merania. Orientačné meradlá už tiež vo veľkom využívajú tieto elektrochemické senzory a ich presnosť je v dnešnej dobe už porovnateľná s dôkaznými meradlami.

 

Fungovanie elektrochemického senzoru

             Analýza vzorky elektrochemického alkohol testera prenáša vzorku vzduchu s presným objemom do elektrochemického senzora. Senzor selektívne určuje obsah etanolu vo vzorke dychu s veľmi vysokou presnosťou. Senzor obsahuje membránu namočenú v elektrolyte, v ktorej je umiestnená meracia elektróda a proti-elektróda. Elektrolyt a materiál elektródy boli vybrané tak, aby elektrochemicky oxidovali etanol vo vzorke v katalytickej vrstve meracej elektródy. Elektróny uvoľňované počas reakcie pri elektróde prúdia cez spojovacie drôty ako prúd do elektroniky zariadenia. Analýza prúdu snímača umožňuje výpočet celého elektrického náboja preneseného počas elektrochemickej reakcie, ktorý závisí od objemu alkoholu vo vzorkovacej komore. Táto elektrochemická metóda merania poskytuje senzoru značnú dlhodobú stabilitu. Elektrochemický senzor špecificky reaguje iba na alkohol. Napríklad acetón, ktorý je prítomný vo vydychovanom vzduchu diabetikov, nemôže skresliť výsledok merania, pretože ketónová skupina nereaguje na elektródy. Tým sa zabraňuje falošne pozitívnym meraniam.   

 

Spoľahlivosť výsledkov merania

Technický vývoj rôznych meracích systémov na určovanie koncentrácie alkoholu v dychu dnes značne pokročil. Ich spoľahlivosť tak môže byť zaistená aj v náročných podmienkach. Presná technológia umožňuje presnú a jednoznačnú detekciu alkoholu. Pomáha to eliminovať rizikové situácie a predchádzať nebezpečenstvu.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz