Kalibrácia testerov

 
 
 
 
 

Info ku kalibrácii alkohol testerov

Každý elektronický alkohol tester sa pri svojej funkcii spolieha na senzor. Oba typy senzorov – polovodičové, ako aj pokročilejšie elektrochemické – musia byť pravidelne kalibrované, aby merali správne hodnoty. Štandardne výrobcovia doporučujú kalibráciu každých 6 mesiacov pri bežnom používaní. Pri vysokej záťaži (veľký počet meraní, vysoké hladiny alkoholu) je možné, že senzor bude vyžadovať kalibráciu aj častejšie.

Väčšina prístrojov na potrebu kalibrácie neupozorňuje a je potrebné, aby ste si intervaly sledovali. V prípade zanedbania kalibrácie prístroj stráca svoju funkciu. Nedokáže totiž merať presné hodnoty, vykazuje odchýlky, prípadne pri opakovaných meraniach ukazuje úplne odlišné hodnoty. Ide o bežný jav, ktorý vo veľkej väčšine prípadov neznamená poškodenie senzora, ale iba jeho „rozladenie“ používaním, alebo jednoducho časom.

Kalibráciu prístrojov je možné urobiť iba so špecializovaným vybavením a v presne stanovených podmienkach, preto ju vykonávajú spravidla dodávatelia prístrojov. Prístroj je viacnásobne nastavovaný a testovaný prostredníctvom referenčných zmesí plynov, čo zaručí jeho presnosť. Prostredníctvom nášho laboratória zabezpečujeme kalibrácie všetkých nami predávaných prístrojov. V prípade špecializovaných úkonov (napr. overenie dôkazných alkohol testerov) spolupracujeme s príslušnými poverenými inštitúciami.

Každý prístroj strávi pred svojím predajom určitý čas dopravou a skladovaním, pričom jeho senzor prirodzene stráca svoju presnosť. Preto si u nás dávame záležať na tom, aby bol tester tesne pred odoslaním zákazníkovi čerstvo skalibrovaný a skontrolovaný. Túto službu zákazníkom poskytujeme úplne zadarmo. Vďaka tomu sa môžete spoľahnúť na to, že alkohol tester od nás je spoľahlivý a ihneď pripravený na dychovú skúšku.
 

Cenník kalibrácií od 1.5.2019

(prvotná kalibrácia prístroja je v cene, vystavenie protokolu o kalibrácii na vyžiadanie za poplatok)

 

CA05FL, CA05FS, CA10FL, CA10FS, Alcovisor Pluto

15 EUR

AL5000, AL5500, AL6000, AL7000, AL8000, AL9000, AL9010, akýkoľvek  ALxxxx

20 EUR

DA3000,  DA5000, DA7000, DA7100, DA8000, DA8700

20 EUR

CA2000, CA2010, CA20F, CA20FS, CA20FL, CA200FL

20 EUR

Compass Alco Zero, Compass Alco Zero 2, Compass Alco Zero 3

20 EUR

Alcovisor Mars, Mars v2, Satellite

20 EUR

Sencor SCA BA50FC, V-NET AF-20

20 EUR

BACtrack C6 Keychain, BACtrack Trace Pro, BACtrack S80 Pro

20 EUR

AlcoCheck X10, X20, X50, X70, X80, X100, X150, X200

25 EUR

ALKOHIT X10, X3, X35, X45, X5, X8

25 EUR

Lifeloc FC10, FC10+, FC20, Lifeguard

30 EUR

Alcovisor Mark X

30 EUR

Adatech Prodigy

58 EUR

Alcovisor Mercury

58 EUR 

 ALKOHIT X60, X100, X500, X600

59 EUR

Dräger Alcotest 3820

59 EUR 

AlcoForce AT7000 , Alcoblow

59 EUR

Dräger Alcotest 5000

59 EUR

AlcoSensor IVCM

97 EUR

Dräger Alcotest 3000, 5xxx, 6xxx (pre všetky série 5xxx a 6xxx, okrem Alcotest 5000)

97 EUR

BrAC4.0, BrAC 9.0, BrAC 100

137 EUR

Envitec Alcoquant 6020+, Dräger Alcotest 7510 (len kalibrácia)

149 EUR

Envitec Alcoquant 6020+ (Overenie SLM a kalibrácia).  Overenie zabezpečuje spoločnosť VLan s.r.o., cena 249,2 Eur bez DPH

229 EUR

Dräger Alcotest 7510/7410 (Overenie SLM a kalibrácia). Overenie zabezpečuje spoločnosť VLan s.r.o., cena 290 Eur bez DPH

348 EUR

Detektory plynov Dräger

Na dotaz

 

V prípade, že máte iný, tu neuvedený typ testera, o možnosti kalibrácie sa, prosím, informujte na adrese: objednavky@dychovaskuska.sk

 

KAM MÁM TESTER POSLAŤ?

Alkohol tester zašlite kuriérom alebo poštou na adresu Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

K testeru priložte vypísaný sprievodný list, ktorý si možete stiahnuť tu: SPRIEVODNÝ LIST

Príslušenstvo s testerom neposielajte!

 

PLATBA A DORUČENIE SKALIBROVANÉHO TESTERA

Tester Vám môžeme poslať naspäť kuriérom na dobierku za 5,50 Eur (+ CENA KALIBRÁCIE), alebo pri platbe vopred na náš účet za 4,00 Eur (+ CENA KALIBRÁCIE). 

 

KOĽKO TRVÁ KALIBRÁCIA ALKOHOL TESTERA?

Doba kalibrácie závisí od typu alkohol testera – pri detektoroch Alcotest 7410/7510, AlcoQuant 6020 je doba kalibrácie 1 – 3 týždňov. Pri ostatných typoch je doba kalibrácie 3 – 5 dní. Ku každému skalibrovanému alkohol testeru bude priložený Kalibračný protokol.

 

Kalibrácie vykonáva spoločnosť Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO 52 355 764, DIČ 2120987308, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 136547/B.

 

UPOZORNENIE: Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebovaním senzora. Kalibrácia prístroja alebo výmena senzora sa nepovažujú za záručnú opravu.

Iba vďaka pravidelnej kalibrácii sa môžete na Váš alkohol tester naozaj spoľahnúť!