Krátka história spoločnosti Dräger

Povedzme si úprimne, hlavná asociácia so slovným spojením alkohol tester je Dräger. Slovo „dreger“ sa stalo akýmsi synonymom pre všetky alkohol testery. Radi by sme podotkli, že to nie je úplne správne. Alkohol testery značky Dräger dokonca figurujú pod označením Alcotest a následné číselné označenie (napr. 3000, 5000, 7510). Ďalšie digitálne alkohol testery by mali po správnosti fungovať pod svojím názvom.

39_drager-alcotest-7510

Ako sa vlastne stalo, že takmer každému alkohol testeru hovoríme dreger? Na Slovensku to spôsobil vo veľkej miere používaný alkohol tester Alcotest 7510 od firmy Dräger. Používajú ho nielen policajné zložky na odhalenie alkoholu za volantom, ale aj firmy a štátne inštitúcie na vyvodzovanie pracovno-právnych dôsledkov. Toto rozšírené využívanie a skutočnosť, že táto firma je jednotkou na trhu, spôsobilo, že „dreger“ predstavuje v hovorovej reči každý alkohol tester.

Ale čo je vlastne po správnosti Dräger? Čo to znamená a odkedy poznáme toto slovo? Dräger označuje spoločnosť s pôsobnosťou na obchodnom trhu už 130 rokov. Založená bola v roku 1889 v Lübecku (Nemecko) pod názvom Dräger & Gerling. Zakladajúci majitelia boli Johann Heinrich Dräger a Carl Adolf Gerling. Do sveta obchodu vstúpila táto spoločnosť s prvým regulátorom tlaku oxidu uhličitého, ktorému v podstate ďakujeme za moderný typ výčapu piva.

V roku 1902 vstúpil do manažmentu Heinrichov syn Bernhard a spoločnosť bola premenovaná na Drägerwerk Heinr. und Bernh. Dräger. Od roku 2007 je zaužívaný názov Drägerwerk AG & Co. KGaA. Jej hlavnými činnosťami sú hlavne technológie v oblasti medicíny a bezpečnosti a preto sa môžete stretnúť aj s rozličnými názvami ich dcérskych spoločností (Dräger Medical GmbH alebo Dräger Safety GmbH).

Dräger je rodinným podnikom a firmu vedie už piata generácia Drägerovcov. Celosvetovo má viac ako 14 000 zamestnancov a jeho pobočky sú prítomné v takmer 200 krajinách.

dragerovci

Počas celej svojej histórie sa firma zaoberala hlavne výrobkami zameranými na vzduch a kyslík. Známe sú spolupráce so špičkovými lekármi a následné zavádzanie nových prístrojov do všeobecnej praxe (kyslíkové fľaše, ochranné dýchacie masky, či rôzne prístroje zamerané na anestéziu pomocou dýchacej sústavy).

Nie je prekvapením, že táto značka je veľmi známou nielen v oblasti alkohol testerov, ale aj v chemickom či ropnom priemysle. Ich výrobky prevažne ochranného a preventívneho charakteru nájdete aj u požiarnikov či u baníkov.

Od päťdesiatych rokov minulého storočia sa Dräger začal zaoberať technológiami na meranie alkoholu zo vzoriek dychu. Neúnavne posúval túto technológiu vpred a je to v podstate jediná, s ktorou sa bežný človek dostáva pravidelnejšie do styku (jednoznačne viac ako s inkubátormi, požiarnymi helmami alebo s detektormi nebezpečných plynov) a pozná ju.

dflag

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz